konektu al mysql - Konekto al linux sukcesis RETBUTIKO-LIBROTAGO - Regularo
Via retumilo malbone traktas stilfoliojn. Tial vi ne povas vidi la gustan aspekton de tiu ci pago.

RETBUTIKO

KSIĘGARNIA

LIBROTAGO
starta paĝo Regularo
   

 

dokid = regularoespe

Regularo

 

 1. En la regularo estas difinitaj principoj, laŭ kiuj vi povas aĉetadi en la retbutiko „Librotago”. Via mendo signifas, ke vi akceptas la tutan regularon.

 2. La retbutiko „Librotago”, kiu funkcias ĉe la retadreso : http://retbutiko-librotago.vot.pl/ jure apartenas al / estas posedaĵo de PPHU „Tago” Paweł Janowczyk.

 3. La prezoj povas ŝanĝiĝi. Por la mendo validas prezo montrata en la momento de la mendado. Ĉiu prezo estas en pola złoty kaj enhavas AVI (aldonvaloran imposton).

 4. Kun la menditaj varoj vi ricevos pagkvitancon, aŭ se vi tion postulos fakturon. Por ricevi kompletan AVI-fakturon vi devas transdoni viajn: impostan numeron, nomon kaj adreson de la firmao.

 5. La enhavo de la retbutiko „Librotago” ne estas la oferto en la kompreno de civila leĝaro (kodo).Do via mendo ne signifas (kaŭzas) tujan kontrakton (interkonsenton). Kliento plenigante mendoformularon ofertas/proponas aĉeton de la varo(j).

 6. La kontrakto/interkonsento, ekvalidas en la momento kiam la retbutiko Librotago retmesaĝe konfirmas akcepton de la mendo (kvanton kaj prezon de ĉiuj menditaj varoj, sendokoston, kiun pagos kiento, pagmanieron kaj adreson, al kiu ni sendos pakaĵon.

 7. Kliento rajtas per retmesaĝo ŝanĝi mendon aŭ rezigni pri ĝi ĝis la momento de la sendo de la pakaĵo aŭ surloka kompletigo de la varoj por persona transpreno en librovendejo de PPHU „Tago” Paweł Janowczyk.

 8. Pri la forsendo de la pakaĵo ni informas kienton per retmesaĝo. Same retmesaĝe ni informas klienton, ke la menditaj varoj estas jam transpreneblaj en librovendejo de PPHU „Tago” Paweł Janowczyk.

 9. Kliento ne rajtas rezigni pri la mendo kiam la varoj estas jam senditaj aŭ preparitaj/ kompletigitaj por persona transpreno en librovendejo de de PPHU „Tago” Paweł Janowczyk.

 10. Realigo de la mendo komenciĝas : a. Por la mendoj pagataj al la bankokonto - kiam la mono venos al la bankokonto de PPHU „Tago” Paweł Janowczyk. b. Por la mendoj transprenataj persone en librovendejo de PPHU „Tago” Paweł Janowczyk – kiam al retbutiko „Librotago” venos la mendo.

 11. La mendon ni realigos kondiĉe, ke la varo estas en posedo de retbutiko „Librotago” aŭ havas ĝin kunlaborantaj liverantoj.Se la mendo estas parte nerealigebla ni informas pri tio klienton, kiu decidas pri la maniero de la realigado de la mendo ( parta, plena kun pli longa atendado, rezigno ktp.).
 12. La mendojn ni realigas dum 1-5 labortagoj de la momento de la akcepto de la mendo.

 13. La sendokostoj: a. Se vi pagas al la konto. En Pollando per registrita letero aŭ simpla pakaĵo de Pola Poŝto (list polecony lub paczka zwykła -Poczta Polska) : - simpla, ekonomia sendaĵo (wysyłka ekonomiczna) – 8,50 zł (ĝis 1kg); 11,50 zł (1-2kg); 13,50 zł (2-5kg); 18,50zł (5-10kg); 21,50zł (10-15kg) - rapida sendaĵo (wysyłka priorytetowa) – 10,00 zł (ĝis 1kg); 13,00 zł (1-2kg); 15,00 zł (2-5kg); 21,00zł (5-10kg); 25,00zł (10-15kg) b. Senpage en Pollando : - Mendoj sendataj en Pollando, kiuj valoras pli ol 150 zł estas realigataj sen sendokostoj. (La pakaĵon ni forsendas kiel simplan, ekonomian sendaĵon, post alveno de la mono al la konto.) - Mendoj transprenataj persone en librovendejo de PPHU „Tago” Paweł Janowczyk ( En la mendilo elektu librovendejon). c. Sendokostoj eksterlandaj estas fiksataj individue kaj dependas de la lando de ricevanto de la pakaĵo,de pezo kaj speco de la pakaĵo kaj de pagmaniero

 14. Pageblecoj en Pollando : a. Pago al la bankokonto de PPHU „Tago” Paweł Janowczyk. Pakaĵon ni sendos post alveno de la mono al la konto b. Rekte per kontanta mono, se la menditajn varojn vi transprenas persone en unu el librovendejoj apartenantaj al PPHU „Tago” Paweł Janowczyk.

 15. Pagmanieroj pri la varoj sendataj eksterlanden estas interkonsentotaj individue.

 16. La pakaĵo sendita eksterlanden povas esti doganita kaj impostita en la lando de ricevanto laŭ la lokaj tarifoj. Pri ĉiuj doganaj kaj impostaj formalaĵoj zorgas la ricevanto.

 17. En la kazo de la evidenta dubindeco de la mendo la retbutiko „Librotago” havas rajton korekti aŭ nuligi la mendon.

 18. La sendaĵoj : a.Bonvolu ĝustatempe transpreni la menditan sendaĵon. La poŝtaĵo ne akceptita estas kutime post du semajnoj resendata al la sendinto. b.Bonvolu kontroli poŝtadreson, al kiu ni sendos la menditajn varojn. La retbutiko „Librotago” ne respondecas pri malfruiĝo aŭ nealveno de la pakaĵo pro erara aŭ nepreciza adreso transdonita de la mendanto. c.En la momento de la transdono de la venditaĵo ( Tiukaze en la momento de la transdono al transportisto) al la aĉetanto transiras la profitoj, devoj kaj respondeco pri la varo kaj pri danĝero de hazarda perdo de la varo. La vendisto ne estas devigita ĝin: repreni , resendi kaj repagi la valoron, ĉar la kontrakto pri la vendo ekvalidis kaj estas plenumita. d.La kostojn de eventuala resendo pagas kliento.

 19. Kliento rajtas rezigni pri varo aĉetita en la retbutiko „Librotago” sen anonco de la kaŭzo, dum 10 tagoj de la momento de la transpreno de la sendaĵo.La rezigno eblas kondiĉe ke la varo ne estis uzita, kopiita, detruita ks. La diskoj (CD, DVD), kasedoj ks. devas esti origine pakitaj. La rezignaĵon oni devas resendi kun la pagkvitanco aŭ la fakturo. Kliento respondecas pri ĝusta pakigo de la varo, tiel ke ĝi ne difektiĝu dum la transporto. Rezignaĵon sendu al la sidejo de PPHU „Tago” Paweł Janowczyk aŭ redonu en la librovendejo, kie ĝi estis transprenita. Monsumo, kiun kliento pagis pro la varo, estos resendota maksimume post 7 labortagoj de la momento de la rericevo de la varo al la bankokonto, kiun indikos la kliento aŭ al la adreso indikita en la mendilo. Retbutiko „Librotago” ne akceptas rekuvrajn sendaĵojn. Kostoj de la sendo kaj resendo de la varoj ne estas repageblaj.

 20. Konforme al la leĝo : „ Pri la gardo de la personaj datumoj” el la tago 29.08.1997, PPHU„Tago” Paweł Janowczyk gardas datumkolekton de siaj klientoj.

 21. Via mendo signifas konsenton pri la sendado de reklamojn kaj informojn de PPHU „Tago” Paweł Janowczyk al vi. Kliento povas rezigni pri tio anoncante tion en la mendokampo : rimarkoj de la mendanto.

 22. La regularo same koncernas ĉiujn klientojn (individuajn, entreprenojn, instituciojn kaj aliajn).
 23. En promociaj vendoj kaj forvendoj la varokvanto estas limigita. La mendoj estas realigataj laŭvice ĝis elĉerpiĝo de la rezervoj.

 24. Post interkonsento kun la vendisto eblas ricevi rabaton, kondiĉe ke vi aĉetas plurajn ekzemplerojn de unu varo.

 25. En la kazo de konflikto valida estas la juĝejo ĝusta al la sidejo de la akuzito aŭ la juĝejo ĝusta al la loko de realigo de tiu ĉi interkonsento

 26. PPHU „Tago” Paweł Janowczyk havas rajton ŝanĝi la regularon sen averto.

 


   Reveno al la lasta paĝo